Biografia i Kalendarium


                Mirosław Goliszewski urodził się w 1961 roku w Strzelcach Opolskich. Studia ukończył w 1985 roku na AkademiiSztuk Pięknych  w Krakowie na WydzialeMalarstwa. Od tego czasu zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem,sporadycznie rzeźbą i ilustratorstwem. W roku 1999 ilustrował „Pana Tadeusza”dla wydawnictwa >DEBIT< z Bielska Białej.

Uczestniczyłw wielu plenerach malarskich w kraju i za granicą, między innymi  w Ogrodach Prezydenckich w Warszawie(2001r.),   Geord Fridrich Handel – der Musiker Und SeineBedeutung fur die europaishe Musik” Halle (Niemcy 2002 – 2003 r.) oraz w Hradcuna Moravici -„Jantarowa Cesta”- w Czechach(2000 r.). Od czasu ukończeniastudiów był uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych.

Obecniepracuje również  na stanowiskunauczyciela plastyki w Zespole Szkół (SP 5 , Gim. Nr 2)  oraz SP 6 w Pyskowicach. Od 2010 roku pełni funkcję wiceprezesa ZPAP OddziałGliwice.

W roku 2011otrzymał  Odznakę Honorową"ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ", przyznaną przez Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z okazji 100-lecia ZPAP.

W roku 2012  otrzymał Nagrodę Prezydenta Gliwic na Piątym Międzynarodowym Plenerze Gliwickim


Ważniejsze  wystawy  zbiorowe i indywidualne.

1986 – Trzecia nagroda wIV-tych Konfrontacjach Najmłodszych Artystów Krakowskich. Myślenice 86.                             

1990 – Wystawa Związku Polskich ArtystówPlastyków środowiska Katowickiego 1990.

1991 – Udział w  Grand Prix International d’ArtsPlastiques De la Ville de Nice – 1991.  

1995 – Przegląd twórczości ZPAP okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego.          

1996 – Letni salon malarstwa Katowice 1996.                  

1998– Wystawa indywidualna Galeria Sztuki „ Od Nowa „ Bytom.        

1998 – Wystawa indywidualna „Galeria 292” Zabrze.                                         

1998 – Wystawa okręgowa ZPAP  BWA Katowice.            

1999 - wydawnictwo >DEBIT< Ilustracje do „PanaTtadeusza”             

1999 – Wystawa zbiorowa „FR Galery” Berlin.                                                

1999 – Wystawa poplenerowa „Ochaby 1999”.          

2000 – Wystawa poplenerowa „Końskie konteksty” Ochaby 2000.                           

2000– Wystawa ZPAP okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego Ratusz Miejski Gliwice, MOKPyskowic 2000 – Wystawa poplenerowa „JantarowaCesta” Hradec na Moravici (Czechy)                

2001 – Wystawa poplenerowa „Era Wodnika”Sielpia/Końskie


2002 – Wystawapoplenerowa „Wolsztyn 2002”                                                        

2002 –Wystawa poplenerowa „Izabelin 2002”                                                          

2002 – Wystawa poplenerowa ”Geord FridrichHandel – der Musiker Und Seine Bedeutung fur die europaishe Musik” Halle(Niemcy)                                                                    

2003 – Wystawa ZPAP oddziałuGliwicko-Zabrskiego  Ratusz miejskiGliwice.                   

2003 – Wystawa poplenerowa  „Georg Fridrich Handel –Portretadapcionen/Statansichten” Halle 2003


2004 – Wystawa oddziału ZPAP Gliwicko-Zabrzańskiego MOK Sławków.                       

2004 –Wystawa oddziału ZPAP Gliwicko-Zabrzańskiego galeria „Kotłownia” Kraków.       

2006 – Wystawa śląskiego środowiska twórczego– „Jestem” BWA Katowice.                   

2006 –Jubileuszowa wystawa ZPAP okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego „60 Lat” Gliwice.  

2006/07 – Wystawa indywidualna galeria „TrzyŚwiaty” Gliwice.                               

2008 –Wystawa ZPAP okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego galeria ”Art – 4” Gliwice.           

2008 –Plener malarski „Moje miasto” – wystawa poplenerowa galeria „Art. – 4” Gliwice   

2008 –Udział w aukcji charytatywnej Fundacji Mam Marzenie – Wrocław                    

2008 –Gliwickie noce teatralne galeria „Po schodach” – nocne malowanie portretów

2008 – Wystawa indywidualna „Oto masz powiew……”  galeria Trzy Światy”              

2009 –Wystawa ZPAP okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego galeria „Perełka”                     

2009 –Wystawa indywidualna - Kompozycje kwiatowe - galeria „Podcień”  Pyskowice.    

2009 – Noc Art.  - Gliwice                                                                                     

2009 – Udział w aukcji charytatywnej „UśmiechDzieciom” – Katowice                      

2010 -3 ART NOC Gliwice  – Portret na dziś.Mirosław Goliszewski – Galeria ZPAP, klub Perełka 2010 - Trzeci Gliwicki Plener Malarski „Mojemiasto”                                             

2011 –Jubileuszowa wystawa ZPAP okręgu Gliwickiego w 100-ną rocznicę ZPAP          

2012 –Wystawa indywidualna Ratusz Pyskowwice „Spojrzenie wstecz”                     

2012 – Wystawa indywidualna Galeria ZPAPGliwice Studzienna 6  „Spojrzenie

 nacałość" 

 

2012 –Piąty Międzynarodowy Plener Gliwicki – NAGRODA PREZYDENTA GLIWIC


2013 - Wystawa okręgu Zabrzańsko-Gliwickiego galeria"Perełka"


2014 - Wystawa okręgu Zabrzańsko-Gliwickiego Studzienna 6, Gliwice 

               

2014   - VII Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” Gliwice 


2015 - Wystawa pokonkursowa POLITYKA W KARYKATURZE „prawdziwa cnota krytyk się nie boi” Warszawa SEJM RP 


2015 - „JESTEM” wystawa Okręgu Zabrzańsko Gliwickiego


2016 - 10 lat Okręgu Gliwicko Zabrzańskiego ZPAP wystawa związkowa 


2016 - IX Międzynarodowy Plener Malarski „Moje miasto” - Gliwice 


2016 - Galeria ArtNova2  Katowice - wystawa indywidualna 


2017 - Wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego 
 


2017 - X Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” - Gliwice
NAGRODA PREZESA PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO „TECHNOPARK GLIWICE” sp. Z o.o.

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych